Bestuur

Secretaris Siberta Hassing

Siberta Hassing

VOORZITTER / SECRETARIS

Mijn motivatie om onderdeel te zijn van het bestuur is dat ik er plezier in heb om een bijdrage te mogen leveren aan de saamhorigheid binnen het dorp. Dit door de verbinding te leggen tussen de kwaliteiten, kennis en kunde die iedere bewoner heeft en deze te benutten voor het verenigingsleven binnen Dwarsgracht-Jonen.

Penningmeester Ina Knol

Ina Knol

PENNINGMEESTER

Voor mij is het belangrijk dat Dwarsgracht zijn authentieke karakter blijft behouden, zonder vernieuwing uit de weg te gaan. Daarnaast vind ik dat de leefbaarheid in ons dorp voor alle bewoners zo optimaal mogelijk moet zijn. Door deel uit te maken van het bestuur van Dorpsbelangen, hoop ik op deze manier een steentje bij te dragen.

Martijn Voorhuis

Martijn Voorhuis

BESTUURSLID

Dwarsgracht is een prachtig dorp in een prachtige omgeving die altijd boeit. Van jongs af aan kwam ik al in het dorp en het voelt als een voorrecht om er nu te mogen wonen. Ik vind het logisch om met elkaar na te denken over belangrijke thema’s die iedere dorpskern tegenwoordig raken. Dorpsbelangen is het ideale platform om daarover te communiceren. Niet alleen binnen het dorp, maar ook daarbuiten met de gemeente en andere organisaties die van belang zijn. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij door zitting te nemen in het bestuur.

Jan Smit

Jan Smit

BESTUURSLID

Dwarsgracht
Het is een mooi dorp dat mij erg aanspreekt.
Mijn voorouders hebben hier al vele generaties gewoond en gewerkt en ook ik woon en werk hier. 
Er gebeurt veel op Dwarsgracht, er zijn verschillende verenigingen en activiteiten. Kortom, een levendig dorp. Het zou mooi zijn als we dit door kunnen geven aan de jongere generatie. Dat ze hier kunnen blijven wonen en dat daardoor de leefbaarheid blijft bestaan.
 Om de leefbaarheid van Dwarsgracht te behouden moeten we ons bewust zijn van wat er rond ons dorp gebeurt. Zo is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de plannen van de gemeente, provincie, waterschap en het Nationaalpark Weerribben – Wieden. Ook moeten we problemen die zich voordoen, zoals parkeren, verlichting en fietspaden, proberen op te lossen. Om mijn steentje aan een leefbaar Dwarsgracht bij te dragen, ben ik als bestuurslid toegetreden tot Dorpsbelangen.

Henk-Jan Otter

Henk-Jan Otter

BESTUURSLID