Dorpsplan

Dorpsplan

Als bestuur Dorpsbelangen Dwarsgracht-Jonen vinden we het belangrijk dat er een gedeelde visie is op de toekomst van Dwarsgracht-Jonen. Om die reden hebben we in 2017 samen met de bewoners een visie vertaald in het Dorpsplan 2018-2023.

De titel Verscholen parel in de Wieden vertelt precies waar de inwoners van Dwarsgracht en Jonen voor kiezen: een kostbaar kleinood dat vooral één is met zijn natuurlijke omgeving. We hoeven niet zo nodig ‘ontdekt’ te worden. Daarover zijn we het roerend met elkaar eens. Zo bleek in de uitgebreide voorbereidingen voor dit Dorpsplan 2018-2023.

Op 7 juni 2014 maakten enkele dorpelingen een ballonvaart. Deze droomvlucht leverde prachtige foto’s op en werd de inspiratiebron voor het dromen over Dwarsgracht. In april 2017 is er gestart met een brainstorm-bewonersavond. We hebben iedereen gevraagd om hun dromen met elkaar te delen, wat vinden we zo mooi dat we het willen bewaren? En wat valt er nog te wensen? In oktober kwamen we weer bijeen. Eerste praatten we over de dilemma’s die uit de eerste ideeën naar voren kwamen en vervolgens legden we alle op de eerste avond verzamelde ideeën weer aan de aanwezigen voor en brachten samen een rangschikking aan. De Top 3 was heel duidelijk,

  1. Het bewaken van de diversiteit in het dorp; zowel qua leeftijd: ook jongeren moeten er kunnen (blijven) wonen, als de balans tussen ‘oorspronkelijke’, nieuwe en vakantiehuis-Dwarsgrachtigers. Overigens speelt dit vooral in Dwarsgracht, minder in Jonen.
  2. Het mogelijk blijven van kleinschalige bedrijvigheid, Dwarsgracht moet een woon- én werkdorp blijven.
  3. De (water) wegen, fiets- en voetpaden zijn in goede staat en toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een rollator, rolstoel of ondersteunende arm.