Maaibeleid watergangen

Bouwersgracht

Dichtgroeien van watergangen

Met regelmaat blijken de watergangen in en rond ons dorp zodanig dicht te groeien dat dit tot problemen voor doorvaart leidt. Hierom beschouwt “Dorpsbelangen” dit ook als één van haar aandachtspunten.

Een kort overzicht van wie waar verantwoordelijk is en wat het maaibeleid van het waterschap is:

Dwarsgracht en Cornelisgracht (t/m Jonen) worden beheerd door de Gemeente Steenwijkerland. Westersevaart, Pinkensloot, Bouwersgracht en Thijssengracht door het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Het waterschap geeft het volgende aan met betrekking tot haar maaibeleid.

Waarom maaien we?

We maaien om het water op peil te houden: niet te hoog of te laag. Daarvoor moet een sloot voldoende water aan en af kunnen voeren. Teveel planten houden dit tegen. Hoe vaak en hoeveel we precies maaien? Dat hangt af van de grootte van de sloot en hoeveel die moet kunnen aan- en afvoeren. We maaien ook dijken. Dat zorgt voor een stevige grasmat. Ook zorgt het voor stevige dijken.
Wat doen we als we maaien?
Als we de sloten maaien, halen we het teveel aan planten weg. Daarvoor gebruiken we kranen, trekkers en maaiboten. Soms maaien we ook de zogenaamde onderhoudspaden langs de slootkant. Dat zijn paden waar we overheen rijden om te kunnen maaien. De planten die we maaien, leggen we op de rand van de sloot. Of in het aangrenzende land of op het onderhoudspad.

Schade aan planten en dieren voorkomen

We houden ons aan de Wet Natuurbescherming. Dat betekent dat we zoveel mogelijk rekeninghouden met beschermde plant- en diersoorten.

Onze medewerkers hebben een overzicht van deze plant- en diersoorten;
We nemen extra maatregelen in de voortplantingsperiode;
Als we nesten zien, maaien we hier omheen;
Planten die het waterpeil niet in de weg zitten, laten we staan;
Grotere vissen die op de kant belanden, zetten we zoveel mogelijk terug;
We maaien niet als het water te warm is; dan kan zuurstoftekort ontstaan waardoor vissen sterven.

Wanneer maaien we?

Sloten maaien we in het groeiseizoen (lente/zomer). In droge periodes maaien we vooral de sloten die water aanvoeren. In natte periodes juist de sloten die water afvoeren. Dijken maaien we 2x per jaar: tussen mei en half juni en in september.

Planning

U kunt onze planning bekijken. Die kan wel iedere dag veranderen. Controleer dus regelmatig als u precies wilt weten wanneer wij maaien.
De kalender gebruiken: zie de kalender

Uit bovenstaande blijkt dat ecologie en doorstroming de prioriteiten zijn. Doorvaart lijkt hieraan ondergeschikt. Zoals vaak is het streven naar een optimum in de belangen nodig. Hierover onderhoudt Dorpsbelangen contact met bovenstaande organisaties. Wel is het goed dat u ook zelf melding doet als u eventuele problemen op dit vlak signaleert.

Heeft u een melding over Dwarsgracht of de Cornelisgracht? Meld dit dan bij de Gemeente Steenwijkerland via een Melding Openbare Ruimte.

Heeft u een melding over één van de andere wateren? Dan kunt u dit melden bij het Waterschap door een bericht te sturen via het contactformulier.