AED

AED bordje

In Dwarsgracht is een AED aanwezig bij Ons Dorpshuis deze hangt in een daarvoor speciaal gemaakte kast en is bereikbaar zowel binnen als aan de buitenzijde van Ons Dorpshuis. De plaats van de kast is herkenbaar aan het groene AED bordje.

De AED op Jonen is bevestigd aan het ponthuis.

Een hartstilstand kan iedereen overkomen. Je overlevingskans is het grootste wanneer binnen 6 minuten de juiste hulp is gestart.

Hoe werkt het?
Iemand wordt onwel en 112 wordt gebeld. De centralist stelt vast dat het gaat om een mogelijke hartstilstand. Er wordt een ambulance gestuurd. Tegelijkertijd worden aangesloten burgerhulpverleners opgeroepen om een AED op te halen, naar het slachtoffer te gaan en te gaan reanimeren totdat de ambulance er is.

Snelle hulp bij een hartstilstand nu landelijk geregeld
Vanaf 31 augustus 2018 heeft Nederland één landelijk oproepsysteem voor reanimatie: HartslagNu. Burgerhulpverleners die zijn aangesloten bij het systeem kunnen nu overal in Nederland worden opgeroepen bij een 112-melding van een hartstilstand. Waar ze ook zijn. Nederland is hiermee het eerste land ter wereld dat op deze schaal burgers alarmeert om het slachtoffer van een hartstilstand te hulp te schieten.

Alle ambulancemeldkamers aangesloten
Inmiddels zijn alle ambulancemeldkamers in Nederland aangesloten op het nieuwe systeem. Zodra bij registratie van een 112-melding het vermoeden van een hartstilstand ontstaat, verstuurt het systeem automatisch een oproep naar burgerhulpverleners in de nabije omgeving van het slachtoffer. Zij krijgen via hun mobiel de opdracht te reanimeren of de dichtstbijzijnde AED te halen die bekend is bij het oproepsysteem. De centralist van de meldkamer kan deze oproep alsnog tijdens het verdere gesprek met de melder annuleren. Zijn er voldoende burgerhulpverleners die op de melding reageren, dan krijgen de opgeroepen burgerhulpverleners die nog niet hebben gereageerd automatisch een annuleringsbericht.

HartslagNu heeft een nieuwe app waarmee ze burgerhulpverleners overal in Nederland kan alarmeren. Zij ontvangen bij een hartstilstand in hun buurt een pushbericht met een oproep om direct naar het slachtoffer te gaan of eerst de dichtstbijzijnde AED te halen die bekend is bij het oproepsysteem. De app is voor iedereen te downloaden in de App Store en Google Play Store. Burgerhulpverleners die nog niet zijn overgestapt naar de app, worden gealarmeerd via sms.

6-minutenzone dichterbij
In een 6-minutenzone wordt het slachtoffer van een hartstilstand binnen zes minuten gereanimeerd en gedefibrilleerd. Reanimatie en de inzet van een AED binnen de eerste 6 minuten biedt de grootste kans op overleving. In een situatie waarin elke minuut telt, kunnen de burgerhulpverleners van HartslagNu snel ter plaatse zijn. Zo kan de hulpverlening al starten terwijl de ambulance nog onderweg is en heeft het slachtoffer de beste overlevingskans.

Inzet van een AED
Bij een reanimatieoproep vertrekken de dichtstbijzijnde burgers naar het slachtoffer. Onderweg halen enkelen een AED op, die op een vaste openbare plek hangt. De vrijwilliger ontvangt per app of sms de locatie van de dichtstbijzijnde AED. AED’s binnen 500 meter van het incident worden ingezet. De burgerhulpverlener haalt de AED op, gaat naar het slachtoffer en brengt na de reanimatie het apparaat weer terug. De eigenaar van de AED controleert vervolgens de AED en brengt deze weer op orde wanneer dit nodig is.

Burgerhulpverleners
Natuurlijk valt of staat deze 6-minutenzone met voldoende opgeleide burgerhulpverleners die zich hebben aangemeld bij hartslag.nu.

Bent u al opgeleid voor reanimatie en AED? Als u met succes een reanimatie- en AED-cursus heeft afgerond en weet wat u moet doen bij een hartstilstand, dan kunt u iemand een levenskans bieden door als burgerhulpverlener deel uit te maken van de 6-minutenzone in Dwarsgracht. U kunt zich hiervoor aanmelden op de website www.hartslagnu.nl. Op deze website vindt u ook verdere informatie hierover.

Bent u nog niet opgeleid voor reanimatie en AED? Volg dan eerst een cursus. Dorpsbelangen vindt het belangrijk dat er zoveel mogelijk bewoners kunnen reanimeren en de AED kunnen bedienen. Daarom bieden wij de bewoners van Dwarsgracht en Jonen de mogelijkheid deze cursus kosteloos volgen. De cursus bestaat uit 1 avond en wordt 1x per jaar gegeven in Ons Dorpshuis. U kunt zich voor deze cursus aanmelden via penningmeesterdorpsbelangen@nulldwarsgracht-jonen.nl U krijgt dan van t.z.t. bericht wanneer deze avond georganiseerd wordt.

AED fonds Dwarsgracht
In 2017 is door Dorpsbelangen Dwarsgracht – Jonen en Stichting Gemeenschapshuis Ons Dorpshuis een AED fonds opgericht. Uit dit fonds worden de jaarlijkse kosten van de AED en de cursusgelden betaald.

Een donatie voor het AED fonds Dwarsgracht is altijd welkom, dat kan door uw donatie over te maken op: Bankrekening NL25 RABO 0322 0226 30 t.n.v. Ver. Dorpsbelangen Dwarsgracht. Onder vermelding van donatie AED fonds Dwarsgracht.