Actie BuurtAED.nl op Jonen

Update

Met dank aan de donaties hebben wij de BuurtAED op Jonen kunnen realiseren. Deze heeft een mooie plaats gekregen aan het ponthuisje, zodat hij goed bereikbaar is voor zowel inwoners van Jonen als de toeristen die Jonen passeren. Wij willen iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan deze actie.


Vanuit Dorpsbelangen Dwarsgracht-Jonen hebben we de actie BuurtAED.nl voor een AED op Jonen opgestart. Allereerst voor de bewoners en daarbij ook voor de vele toeristen (60.000 in het seizoen) die van de pont gebruik maken en die in het gebied rond Jonen verblijven op het water. Voor hulpdiensten is de bereikbaarheid van Jonen beperkt. Om deze reden doen we mee aan de actie BuurtAED.nl van de hartstichting, een mooi initiatief.

Bij Ons Dorpshuis in Dwarsgracht hangt een AED, de afstand naar Jonen is echter te groot om in geval van nood adequaat te reageren. Daarom is een tweede AED gewenst, met als standplaats Jonen.
Het doel van het Rode Kruis is om van Nederland een 6-minutenzone te maken; waar binnen 6 minuten defibrillatie kan worden toegepast. Elke minuut minder vergroot de kans op overleven van het slachtoffer.

Zie;  https://www.hartstichting.nl/reanimatie/6-minutenzone

Wat gebeurt er met je geld?
Allereerst hebben we voldoende geld nodig voor de aanschaf en het plaatsen van de AED op Jonen. We schatten hier totaal circa € 2500 voor nodig te zijn. Mocht er geld overblijven, dan wordt dit gestort in het bestaande AED fonds Dwarsgracht-Jonen. Van dit geld wordt het jaarlijkse onderhoud van de AED betaald en ook de certificering van burgerhulpverleners van Dwarsgracht en Jonen die de AED kunnen bedienen.

Als bestuur van Dorpsbelangen willen we graag dat alle bewoners en ook de bezoekers van Dwarsgracht en Jonen, indien de situatie zich voordoet, tijdig gebruik kunnen maken van de AED.

Dank namens het bestuur Dorpsbelangen,
Willem, Henk, Marjolein, Siberta en Ina