Dorpsbelangen Dwarsgracht heeft een nieuw bestuur

Tijdens de ALV op 8 februari 2023 is er een nieuw bestuur benoemd

Achtergrond benoeming nieuw bestuur

Eind 2022 hebben de voorzitter en twee bestuursleden aangegeven hun functie neer te leggen. Verhuizen naar een andere regio en drukke werkzaamheden zorgden ervoor dat we op zoek zijn gegaan naar een voorzitter en twee bestuursleden.

Tijdens een bestuursvergadering in december waren geïnteresseerden welkom. Allereerst kreeg men uit eerste hand te horen wat de werkzaamheden inhielden. Ook qua tijdsinvestering waren er vragen die beantwoord werden. Daarnaast kon men ervaren hoe een bestuursvergadering in zijn werk ging,

We waren blij verrast dat we drie nieuwe bestuursleden konden verwelkomen. Ieder met een eigen specialisatie/ aandachtsgebied die goed passen bij de activiteiten van Dorpsbelangen en dus het bestuur. De voorzitter is één van de bestaande bestuursleden geworden. Daarbij waren we blij dat Ina Knol haar bestuurswerkzaamheden als penningmeester wil voortzetten. Ina verstaat deze rol als geen ander.

Hoe ziet het bestuur er nu uit

  • Voorzitter; Siberta Hassing
  • Penningmeester: Ina Knol
  • Bestuurslid; Henk-Jan Otter
  • Bestuurslid; Jan Smit
  • Bestuurslid; Martijn Voorhuis

Dank voor vertrekkende bestuursleden

  • Willem de Jong, is bijna 13 jaar voorzitter geweest en heeft dit altijd met zeer veel betrokkenheid gedaan
  • Henk Petter, is vaker bestuurslid geweest, de afgelopen keer vanaf 2017; Henk was actief betrokken bij het onderhoud van onder andere openbare wandel-fiets- en autowegen.
  • Koos-Jan Noorman, is vanaf 2020 bestuurslid geweest en had als aandachtsgebied onder andere het actueel houden van Juridische documenten en aanverwante zaken.

Wat mag men van het bestuur verwachten?

Conform de statuten en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel actief participeren inzake belangen die het gehele dorp Dwarsgracht aangaan.

Het bestuur heeft de aandachtsgebieden verdeeld en zal op die wijze het bestuur extern ook vertegenwoordigen.