Samen tegen corona – maatregelen Dwarsgracht / Jonen

Al een groot aantal weken houdt het coronavirus ons flink in zā€™n greep. De maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen, hebben invloed op ons dagelijks leven, ons werk en onze vrije tijd. Hoewel de landelijke maatregelen versoepeld worden, blijven ze nodig. Het gaat tenslotte om onze gezondheid.

Afstand houden

Houd 1,5 meter afstand. Dat is de belangrijkste boodschap voor de komende periode. Hoe kunnen we daar met elkaar voor zorgen? Met dat als uitgangspunt heeft de gemeente gekeken naar de situatie in Dwarsgracht en zijn ze met ons en een aantal lokale ondernemers in gesprek gegaan. We hebben geconstateerd dat een aantal maatregelen nodig zijn om ā€“ ook als met het mooie weer meer mensen de buitenlucht opzoeken ā€“ alles zo soepel en veilig mogelijk te laten verlopen. Hieronder leggen we deze maatregelen aan u uit.

Pontje Jonen op zomerbediening

Vanaf 18 mei zijn de bruggen en sluizen weer open voor pleziervaart. Daardoor zal het op het water drukker worden. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, heeft de gemeente besloten dat het pontje van Jonen vanaf Hemelvaartsdag overgaat op de zomerbediening. Dat betekent dat ook de recreatieve fietsers en wandelaars van het pontje gebruik kunnen maken. Op de plek waar zij moeten wachten om de oversteek te maken, brengen we markering aan om te zorgen voor voldoende onderlinge afstand.

Eenrichtingsverkeer op fietspad Jonenweg

Aan de kant van Dwarsgracht is onvoldoende ruimte om fietsers te laten wachten op het pontje.
Daarom komt er op het fietspad Jonenweg tussen het pontje en Dwarsgracht (in die richting) eenrichtingsverkeer.

Fietsverbod voor fietspad langs de gracht in Dwarsgracht

Op dit smalle pad kunnen fietsers elkaar niet op veilige afstand passeren. Bovendien wordt het pad ook door wandelaars gebruikt. Daarom stelt de gemeente hier een fietsverbod in. Het gaat om het deel tussen het fietspad Jonenweg en de Otterskooi. Het fietsverbod geldt niet voor ons als bewoners. De recreatieve fietser wordt met borden via de weg geleid.

Duidelijkheid door borden

Nog voor Hemelvaartsdag gaan ze de maatregelen met borden aangeven. Ook via de website en social media van de gemeente zullen ze hierover communiceren. Hoelang de maatregelen gaan duren kunnen ze nu nog niet zeggen. De komende periode houden ze de ontwikkelingen in de gaten.

We hopen dat u hiermee voldoende informatie hebt. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u gemeente Steenwijkerland bellen. Het klantcontactcentrum is bereikbaar op telefoonnummer 14 0521.