Resultaten enquête fiets-/voetpad door Dwarsgracht

Tijdens de eerste golf van de corona-crisis is het fietspad door ons dorp voor bepaalde tijd afgesloten geweest voor fietsers, “met uitzondering van bewoners”.
Naar aanleiding daarvan werd door enkele dorpsgenoten de suggestie gedaan om deze situatie zo te laten. Dit is een beslissingsbevoegdheid van de gemeente en bovendien, is het de vraag of iedereen in het dorp daar zo tegen aankijkt.

De gemeente heeft ons, als onpartijdig behartiger van de Dorpsbelangen, gevraagd om te inventariseren wat de mening is van de inwoners van Dwarsgracht. Daarom is deze kleine enquête gehouden.
De respons is met 78.9% zeer goed. De scores lijken daardoor een passende, representatieve afspiegeling van de mening van het dorp.

Via onderstaande knop kunt u de volledige enquête inzien.